Borderline De Baas

Borderline De Baas


Auteur:K. Krook

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • november 2004
  • Samenvatting

    De borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening. Het dikwijls extreme gedrag dat met de stoornis gepaard gaat, heeft grote invloed op naastbetrokkenen. Zij zijn emotioneel aangedaan en hebben vaak geen idee hoe ze met het gedrag moeten omgaan. Op den duur raken zij overbelast en lopen risico zelf psychische klachten te ontwikkelen.Naastbetrokkenen hebben een grote behoefte aan informatie. Dit boek voorziet hierin. Het beschrijft achtereenvolgens wat borderline is, waardoor het gedrag ontstaat en hoe naastbetrokkenen moeten reageren. Verder geeft het aanvullende informatie over hoe om te gaan met de (andere) kinderen in het gezin en met de hulpverlening. Herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden onderstrepen de inhoud van het boek.Dit boek richt zich op naastbetrokkenen van mensen met borderline (zoals ouders en partners) maar is ook informatief voor degene met borderline zelf, en de hulpverleners.Trefwoorden: borderline, persoonlijkheidsstoornis