Borderline Belevenissen

Borderline Belevenissen


Auteur:Kitty van der Heijden

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Hogrefe Uitgevers BV
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Snelle stemmingswisselingen, woedeaanvallen en een allesoverheersende angst dat de mensen die ze liefhebben bij hen weggaan. Impulsieve beslissingen, zelfmoordgedachten en het gevoel de controle compleet kwijt te raken. Voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is het leven een emotionele achtbaan, elke dag weer. De sterke wisselingen in gedachten, stemmingen en gedrag hebben echter niet alleen grote impact op het dagelijkse leven van mensen met borderline zelf. Ook anderen – en zeker hun directe omgeving – ervaren de gevolgen van hun onvoorspelbare en soms explosieve gedrag. Zoals Iris, moeder van twee dochters met borderline, het verwoordt:’Ik zeg weleens: zij hebben borderline, maar wij krijgen het… Wij gaan verplicht mee met alle pieken en dalen.’ Hoe is het om borderline te hebben? En hoe is het om samen te leven met iemand met borderline?Voor Borderline belevenissen heeft Kitty van der Heijden mensen met borderline en hun naasten geinterviewd. Hun eerlijke antwoorden schetsen zonder uitzondering een aangrijpend beeld van een leven vol pieken en dalen. Met veel frustratie en verdriet, maar soms ook met intense en mooie momenten. De indrukwekkende ervaringsverhalen bieden niet alleen herkenning en troost, maar bevatten ook tips om met borderline om te gaan. Zowel voor mensen met borderline, als voor hun dierbaren en naastbetrokkenen.Kitty van der Heijden studeerde psychologie en communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als freelance arbeids- en organisatiepsycholoog.