Bomen en mensen

Bomen en mensen


Auteur:F. Moens

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 2000
  • Samenvatting

    Het bestaan van de mens is altijd nauw verweven geweest met dat van bomen. Dit blijkt uit de rol die de bomen speelden en nog spelen in mythen, sagen, legenden, en in veel religies. De auteurs belichten deze elementen in zeven beschrijvende hoofdstukken en in negentien hoofdstukken die negentien inheemse boomsoorten behandelen. De beschrijvende hoofdstukken behandelen volgende onderwerpen: Bomen en geschiedenis; Bomen en religie; Bomen en de bijbel; Bomen en volksleven; Bomen en sprookjes; Bomen en welzijn. De hoofdstukken per soort ven een korte karakteristiek van negentien boomsoorten. Hierbij spelen niet alleen de botanische kenmerken een rol, aar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan naamgeving en mythologie; karakter en symboliek; spreekwoorden, rijmpjes en liedjes; mythen; sagen en sprookjes; volksgeloof en volksgebruik en tenslotte aan kalender, landbouw en weer. Dit boek geeft de lezer een brede ijk op bomen en allerlei aspecten die daarmee samenhangen. Na lezing ervan zal het duidelijk zijn dat bomen niet alleen houtleveranciers zijn of dienen als aankleding van het landschap, maar dat ze ook een rol spelen ten aanzien van genezing, beschutting en rust.