Boekhouden geboekstaafd 2 / 2

Auteur:Sarina van Vlimmeren

  • Nederlands
  • 569 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2010
  • Samenvatting

    De zevende druk van Boekhouden geboekstaafd 2 is grondig herzien qua schrijfstijl. De teksten zijn vereenvoudigd zodat ze toegankelijker zijn. Verder zijn er meer Engelse termen toegevoegd zodat het boek beter aansluit op de gangbare Engelse en Amerikaanse vakliteratuur. Inhoudelijk zijn een aantal onderwerpen die in de praktijk nauwelijks meer voorkwamen, vervallen of sterk ingekort. Nieuw is het hoofdstuk over het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning-systeem). Er is gekozen voor een opzet die geheel onafhankelijk is van de gebruikte software.