Bloembollen in Holland 1860-1919

Auteur:Maarten Timmer

  • Nederlands
  • 332 pagina’s
  • Hes & De Graaf Publishers
  • april 2009
  • Samenvatting

    In 1860 werd de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (nu KAVB) opgericht en daarmee was het begin van de moderne bloembollensector een feit. Maarten Timmer geeft in dit boek een gedetailleerde beschrijving van alle aspecten van de ontwikkeling van de bloembollensector waarbij, naast economische, institutionele en juridische onderwerpen ook veel anekdotes en persoonlijke voorvallen de revue passeren. Als een leidraad loopt het leven van drie generaties Krelage door het boek. E.H. Krelage (1786-1855), J.H. Krelage (1824-1901) en E.H Krelage (1869-1956) die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van de bloembollensector en die voor een belangrijk gedeelte de kaders hebben bepaald waarbinnen de sector nog heden ten dage functioneert. Ook wordt aandacht besteed aan de bloembollen zelf waardoor een breed, maar vooral compleet beeld ontstaat van de gehele sector. Met dit boek is er voor het eerst een integrale geschiedenis van de moderne bloembollensector beschikbaar, daar waar er voorheen slechts minimaal aan werd gerefereerd in meer algemene geschiedenissen van de Nederlandse tuin- en landbouw. Het is ook een welkome aanvulling op het bekende standaardwerk van E.H. Krelage uit 1946 (Drie eeuwen bloembollenexport).Het boek is chronologisch opgezet met een thematische invulling. Als thema’s komen aan bod de teelt, binnenlandse handel, buitenlandse handel, tentoonstellingen, verwetenschappelijking, staatszorg, arbeidsomstandigheden en de aparte periode van de Eerste Wereld Oorlog. Het boek wordt afgesloten met een uitvoerig hoofdstuk dat een doorkijk geeft naar het begin van de 21ste eeuw. Het resultaat is een rijk gedocumenteerd en geillustreerd boek over de periode waarin de moderne bloembollensector zich vormde, een sector die tot de dag van vandaag zorg draagt voor een van Nederlands bekendste producten.