Bint

Bint


Auteur:F. Bordewijk

  • Nederlands
  • Rubinstein b.v.
  • september 2006
  • Samenvatting

    De Bree is een leraar die een weggepeste collega van klas 4 d, bijgenaamd de Hel, mag vervangen. Hij wordt daarin bijgestaan door de uiterst dictatoriale directeur Bint die een systeem van tucht heeft ontwikkeld. Wat volgt is een psychologische oorlog die het hele schooljaar zal duren. Dan pleegt een van de leerlingen zelfmoord en neemt Bint plotseling ontslag. De vraag is of hij wel zo gestaald is als hij altijd heeft doen voorkomen.De advocaat/schrijver Ferdinand Bordewijk (1884 -1965) produceerde literatuur als gewapend beton, direct en fel, en wordt om die reden tot de Nieuwzakelijken in de Nederlandse literatuur gerekend. Bint is geschreven in 1934 en hoort samen met Karakter tot zijn meesterwerken. Dit Tros-hoorspel is een bewerking van Marc Lohman en is geregisseerd door Meindert de Goede. Stemmen van o.a. Jim Berghout en Hans Veerman als respectievelijk De Bree en Bint.