Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • september 2013
  • Samenvatting

    Dit studieboek is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Gegroepeerd in drie categorieen passeren zij op systematische wijze de revue. De eerste groep betreft de overeenkomsten strekkend tot overdracht zoals de koop, de financielezekerheidsovereenkomst en de schenking. Voorts worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld. Daarna komen aan bod overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard waaronder opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap. Tot slot komen enkele niet in bovenstaande categorieen in te passen overeenkomsten aan de orde zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst. Het doel van dit boek is om inzicht te geven in de structuur en de onderlinge verhouding van bijzondere overeenkomsten. Het accent ligt daarbij op de onderwerpen die een aanvulling op of een verbijzondering ten opzichte van het algemene vermogensen contractenrecht vormen, zoals specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming of ontbinding of speciale regels ten aanzien van beeindiging van deze overeenkomsten. Deze derde druk is een volledig geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de rechtspraak en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt. Nieuw in deze druk is de behandeling van consumentenkredietovereenkomst.