Bijschrijfbijbel

Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 1630 pagina’s
  • Jongbloed Uitgevers Groep
  • december 2007
  • Samenvatting

    Veel mensen zijn vertrouwd met De Nieuwe Bijbelvertaling. Ze lezen de Bijbel regelmatig en intensief. Als je regelmatigmet de Bijbel bezig bent, ontstaan er vaak eigen gedachten bij een tekst of groeit een nieuw inzicht. Een bijbelstudie,preek of persoonlijke lezing kan daarbij helpen. Deze Bijschrijfbijbel maakt het mogelijk eigen aantekeningen vast teleggen bij de bijbeltekst, zodat de gebruiker er op kan teruggrijpen. Dat maakt deze Bijbel tot een waardevol en ookpersoonlijk document. Het schrijven wordt vereenvoudigd door de aangebrachte lijntjes. Men kan precies het lijntjeaanhouden bij het schrijven, of de lijnen alleen gebruiken als inkadering en orientatie.