Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief

Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief


Auteur:I.A. Kole

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • De Groot Goudriaan
  • februari 1999
  • Samenvatting

    Het eerste deel van dit basisboek voor het godsdienstonderwijs gaat over het ontstaan van de bijbel. Aan de orde komen bijvoorbeeld de grondtalen, handschrift, vertalingen, exegese, en verschillende visies op de Bijbel. Daarna wordt een aantal belangrijke thema?s uit de Bijbel behandeld, waaronder schepping, verbond, koninkrijk van God, gelijkenissen en wonderen. Wie deze thema?s in de klas wil behandelen, krijgt daarvoor didactische handreikingen.Het tweede deel gaat in op de godsdienst opvoeding. De auteur behandeld onder andere de godsdienstige ontwikkeling, het gebruik van de kinderbijbel, kindergebed, gesprekken met kinderen en rouwverwerking op school. Tenslotte krijgt de praktijk van het godsdienstonderwijs uitgebreide aandacht. Vooral de Bijbelvertelling komt ter sprake. Ook het aanleren van psalmen en liederen, van de Heidelbergse Catechismus en de kerk- en zendingsgeschiedenis komen hier aan de orde. In voorbeeldlessen wordt de theorie concreet gemaakt.