Bijbel Voor De Kinderen

Bijbel Voor De Kinderen


Auteur:Joanne Klink

  • Nederlands
  • 592 pagina’s
  • Kok
  • augustus 2001
  • Samenvatting

    De vraag boe wij de bijbel naar de kinderen en kinderen naar de bijbel kunnen brengen, komt de laatste jaren meer en meer aan de orde. De bijbel is een verzameling van veelsoortige geschriften. Voor kinderen zoeken wij de verhalen uit de bijbel zodat er zelfs gesproken wordt van ‘bijbelse geschiedenis’. Toch vormen de verhalen maar een onderdeel van de hele bijbel en zijn op zichzelf meer dan berichten over gebeurtenissen. De bijbel is een geloofsboek en niet alleen de spreuken, profetieen en brieven, maar ook de verhalen willen een zeer bepaalde boodschap overbrengen. Deze kinderbijbel veronderstelt een mondeling onderricht waarbij men juist met oudere kinderen ingaat op de aard van de bijbelse overlevering en op de steeds weerkerende vraag- ‘Is het allemaal echt zo gebeurd?’ In dit lees- en voorleesboek hebben wij echter de bijbelse verhalen zo min mogelijk willen storen met onze eigen vragen en gedachten, bier en daar echter een nodige uitleg ongemerkt in de verhalen geweven. Zo wordt in de verbalen over Jezus de historische achtergrond geschetst, voor zover die is overgeleverd in de joodse traditie en bij de geschiedschrijver uit de eerste eeuw, Flavius Josephus. Al wordt deze kinderbijbel reeds jaren lang gebruikt bij het godsdienstonderwijs, toch is deze vooral geschreven als voorleesboek in het gezin, al is het niet voor de jongste kinderen bedoeld (voor kinderen van 5- 10 jaar verschenen de drie delen ‘Huis van licht’), maar voor kinderen van 9 jaar en ouder. Zoveel mogelijk werden de klassieke teksten en woorden van de bijbel in de verhalen bewaard, die we alleen maar devalueren als we ze navertellen in onze taal van alledag. Toch is dit boek niet de bijbel zelf maar een bewerking die een weg begaanbaar wil maken door al deze geschriften. Hoeveel mensen zijn niet moedig begonnen met het lezen van de bijbel, maar al spoedig blijven steken in onbegrijpelijke gedeelten. Ook kinderen kunnen door alle bomen het bos niet zien, al zijn hun de verhalen overbekend. Wat is de samenhang van al die verhalen? Men zou de bijbel kunnen vergelijken met een ruw brok gesteente, waar bier en daar glinsterend het edelgesteente zichtbaar wordt. In deze bewerking van de bijbel werd gepoogd het ruwe brok steen te polijsten zodat de tekening zichtbaar wordt.