Bijbel groot nieuws bijbel

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • Jongbloed
  • september 1996
  • Samenvatting

    Deze editie bevat het Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn ook edities waarin de deuterocanonieke of apocriefe boeken zijn opgenomen. Bovendien zijn 15 aardrijkskundige kaarten in kleur afgedrukt die betrekking hebben op verschillende periodes uit de bijbel. De Groot Nieuws Bijbel is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.