Bij welke reorganisatie werk jij?

Bij welke reorganisatie werk jij?


Auteur:Jaap Peters

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Van Duuren Management
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Managen is fundamenteel wat anders dan organiseren! Bij ‘managen’ probeer je een bedachte werkelijkheid (B) uit te rollen over de realiteit van het hier & nu (A). De realiteit die daardoor letterlijk onder de zoden wordt gestopt en waarbij een werknemer is vervangen door een handvol kengetallen en een aantal generieke voorgeprogrammeerde competenties. De klant is ondertussen alleen nog maar in termen van cashcow of dog gedefinieerd. De uitdaging van de moderne organisatie 2.0 is de menselijke maat te koppelen aan een globaliserende wereld. Voorstel is te gaan ‘organiseren’ en daarbij niet de bedachte en geplande werkelijkheid van stafafdelingen als uitgangspunt te nemen voor het handelen, maar de realiteit van het primair maakproces in het hier & nu. ? Voorzien van vele foto’s, artikelen, interviews. ? Biedt heldere inzichten aan de hand van actuele thema’s – zoals de kredietcrisis – hoe je organisaties leuker en beter kunt maken.