Bidden met de woestijnvaders

Auteur:Anselm Grun

  • Nederlands
  • 98 pagina’s
  • Meinema
  • april 2002
  • Samenvatting

    In de eerste eeuwen na keizer Constantijn, toen er voor de kerk tijden van vrijheid en vrede leken aan te breken, besloten,duizenden mannen.in het oostelijk Middellandse Zeegebied zich terug te trekken in de woestijn, om een leven van ascese en gebed te leiden. Ze waren de allereerste monniken, en stonden aan de wieg van de grote kloostertraditie van het christelijke Westen en het Oosten,Hun levenswijsheid is neergelegd in verzamelingen spreuken’, concrete richtlijnen voor het leven van deze mensendie zo radicaal mogelijk de weg van het evangelie wilden.bewandelen.Ofschoon geboren uit de bijzondere omstandigheden waarin deze ‘woestijnvaders’ zich bevonden, reiktde betekenis van hun inzichten veel verder. Alle latere generaties hebben hun voordeel gedaan met de ervaringen vandeze pioniers van het geestelijk leven, zoals die in despreuken zijn vastgelegd. Ze zijn raadgevingen voor iederdie wil leven in de geest van het evangelie.In dit boekje is een aantal van die korte levenslessen bijeengebracht en van commentaar voorzien. Het blijken praktische, eenvoudige aanwijzingen om in vrede te leren leven met onszelf, onze medemensen en God.