Bewijs

Bewijs


Auteur:HL.G. Wieten

  • Nederlands
  • Kluwer
  • februari 2012
  • Samenvatting

    In deel 3 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht wordt het bewijsrecht – een van de belangrijkste onderdelen van de civielrechtelijke procedure – behandeld. Aan achtergronden en beginselen wordt ruim aandacht geschonken, evenals aan de verdeling van de bewijslast en aan de diverse in de wet geregelde bewijsmiddelen.Schriftelijk bewijs, getuigen, deskundigen en descente passeren de revue, inzichtelijk gemaakt door voorbeelden uit de praktijk en rechtspraak. Hoewel het bewijsrecht slechts van toepassing is in de dagvaardingsprocedure en – in beginsel – in de verzoekschriftprocedure, wordt ook aandacht geschonken aan de eventuele werking ervan in kort geding en in het arbitrale geding.In de vierde druk is de relevante nieuwe rechtspraak en wetgeving verwerkt tot september 2011.