Bewegingsopvoeding

Auteur:D. Behets

  • Nederlands
  • 213 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Bewegingsopvoeding, we verkiezen deze term boven Lichamelijke Opvoeding, heeft sinds de invoering van het vakconcept, gekoppeld aan de eindtermen, een belangrijke evolutie doorgemaakt en vooral een rijke inhoud meegekregen. De groep medewerkers aan de academische lerarenopleiding te Leuven behandelen tijdens de jaarlijkse nascholingen actuele themata rond de kernideeen van het vakconcept. Voor de leraren LO is het noodzakelijk dat deze theorieen verduidelijkt worden en in de praktijk van de dagelijkse lessen LO worden omgezet. Vanuit deze bekommernis zijn een aantal artikels gebundeld in dit boek. Het vakconcept wil de leraar een bruikbaar kader aanbieden waarin hij voldoende vrijheid behoudt om persoonlijke accenten te leggen. De theoretische begrippen kunnen de leraar helpen en leiden in de zoektocht naar een rijke leeromgeving voor alle leerlingen. Dit is dan ook de uitdaging voor allen: hoe kunnen we gebruik makend van het vakconcept LO de leerlingen maximale leerkansen bieden in het domein van het