Bewegend verleden + CD-ROM

Auteur:Chiene Vos

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Films en televisieprogramma?s zijn in toenemende mate van belang voor historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Met deze handleiding leert de lezer om bewegende beelden te analyseren, hanteren en beoordelen. Inclusief dvd met film- en televisiefragmenten.Het eerste deel van het boek behandelt de praktijk en de theorie van de eaudiovisuele grammatica? en de verhaalstructuur van film en televisie. Daarna komen de audiovisuele media als historische bron en als geschiedschrijver aan bod.Enerzijds zijn films en televisieprogramma?s namelijk het product van een specifieke historische context. Anderzijds kunnen beelden zelf echter ook geschiedenis maken, en geven films en televisieprogramma?s de onderzoeker ook inzicht in de geschiedenis.Het boek besluit met een deel over de techniek, de productie en de film- en televisie-archieven. De bij het boek behorende dvd met film- en televisiefragmenten vormt een verhelderende toelichting.Het boek is bedoeld voor film- en televisiewetenschappers, cultuurwetenschappers en historici.