Bevrijdend inzicht + CD

Bevrijdend inzicht + CD


Auteur:Frits Koster

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Asoka
  • juni 2001
  • Samenvatting

    Met dit boek kan de lezer kennismaken met de psychologie van het Theravada-boeddhisme, als bakermat voor alle later ontstane stromingen in het boeddhisme.Op een eenvoudige en heldere manier beschrijft Frits Koster een aantal elementaire aspecten van het boeddhisme, zoals de vier Nobele Waarheden, karma en wedergeboorte. Ook komen verschillende meditatievormen aan bod en wordt er specifiek aandacht geschonken aan de beoefening van vipassana- of inzichtmeditatie. Na een praktische uitleg van de werking van inzichtmeditatie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vruchten van meditatie: wijsheid en zuiverheid van geest.In het laatste deel komen onderwerpen als gezondheid, therapie, relaties, communicatie en stress aan bod en worden principes en vruchten van inzichtmeditatie vertaald naar onze westerse samenleving.Alle hoofdstukken kunnen los van elkaar gelezen worden, terwijl het geheel een rijke kennismaking biedt met de boeddhistische psychologie en inzichtmeditatie.