Beter Nederlands

Beter Nederlands


Auteur:D. Bouman-Noordermeer

  • Nederlands
  • 276 pagina’s
  • Coutinho
  • april 2008
  • Samenvatting

    Iedere spreker van een taal komt in aanraking met de grammatica. Zo ook een beginnende cursist Nederlands als tweede taal (NT2). Dit boek geeft een antwoord op grammaticale vragen die opkomen bij een eerste kennismaking met de Nederlandse taal. Dit inleidende deel van de serie Beter Nederlands behandelt vier fundamentele grammaticale onderwerpen: woordsoorten, werkwoordstijden, zinsbouw en spelling. De onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. In oefeningen kunnen de verworven inzichten worden toegepast.De serie Beter Nederlands is bedoeld voor het NT2-onderwijs en bestaat uit grammaticale oefenboeken voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gehad. Dit inleidende deel behandelt de grammatica voor beginners (niveau A2-B1 binnen het Europees Referentiekader). Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 bieden verdieping voor anderstaligen die al over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken (niveau B1-B2). Elk deel is voorzien van een toelichting voor de docent en een sleutel bij de oefeningen.Dina Bouman-Noordermeer is als docent en stafmedewerker verbonden geweest aan het Albeda College in Rotterdam. Zij verzorgt NT2-trainingen en houdt zich bezig met taalbegeleiding.