Bestuursrecht / deel 2

Bestuursrecht / deel 2


Auteur:L.J.A. Damen

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Bestuursrecht del 2, behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen, tegen het bestuur in het bijzonder en het bestuursprocesrecht. Bestuursrecht deel 1 en Bestuursrecht deel 2 kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.De veel omvattende wet ‘Aanpassing bestuursprocesrecht’ is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’ is op 1 juli 2013 gedeeltelijk in werking getreden, met in titel 8.4, Schadevergoeding, de nieuwe rechtsmachtverdeling inzake schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de zelfstandige verzoekschriftprocedure. Verder is veel nieuwe jurisprudentie, vooral over de rechterlijke toetsing, verschenen, evenals veel literatuur. Met de verwerking hiervan is Bestuursrecht 2 geheel geactualiseerd tot 15 juni 2013.