Bestuursrecht – deel 1

Bestuursrecht - deel 1


Auteur:L.J.A. Damen

  • Nederlands
  • 713 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • januari 2003
  • Samenvatting

    InhoudBestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht en in het bijzonder van de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden en rechten binnen het openbaar bestuur, het voor dat bestuur geldende besluitvormingsrecht en de handhaving. Het eind 2002 verschenen tweede deel behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; gezamenlijk vormen zij een studieboek voor het gehele bestuursrecht. Bestuursrecht bevat een groot aantal nieuwe stukken en een aantal geactualiseerde stukken. Veel recente jurisprudentie, literatuur en de wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht tot eind 2002 zijn verwerkt. Aanhangige wetsvoorstellen en voorontwerpen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld omdat zij waarschijnlijk binnenkort geldend bestuursrecht zullen worden.FormuleBestuursrecht bestaat uit twee delen, het materiele recht en het procesrecht. Het boek heeft de kenmerken van een handboek, maar is door de heldere stijl en lay-out ook zeer geschikt als studieboek.DoelgroepBestuursrecht richt zich op het universitaire onderwijs in het eerste en tweede bachelorjaar. Daarnaast heeft het boek ook een goede naam in de rechtspraktijk.