Bestuursrecht / 1 Systeem bevoegdheid bevoegdheidsuitoefening handhaving

Bestuursrecht / 1 Systeem bevoegdheid bevoegdheidsuitoefening handhaving


Auteur:L.J.A. Damen

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers
  • februari 2013
  • Samenvatting

    Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk, januari 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vierde druk, januari 2012), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht._x000D_In deze vierde druk van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 november 2012. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden._x000D_Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student)vriendelijke prijs. Uit reacties van studenten blijkt dat vooral de goede leesbaarheid en toegankelijkheid van het boek zeer worden gewaardeerd; die blijven dus een belangrijk aandachtspunt.