Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening


Auteur:W. Leijnse

  • Nederlands
  • 343 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Dit boek geeft inzicht in de basisprincipes van de Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) die van belang zijn voor de informatievoorziening en de besluitvorming in organisaties. Tevens komen de belangrijkste administratieve processen aan de orde.Voor het bestuderen van de leerstof wordt er van uitgegaan dat de student over een redelijke basiskennis van de automatisering beschikt. De student die de behandelde stof beheerst, is in staat de bestuurlijke informatievoorziening van organisaties in niet te ingewikkelde omgevingen te analyseren, tekortkomingen te signaleren en adviezen ter verbetering te verstrekken.De behandelde onderwerpen worden veelvuldig met behulp van praktijkvoorbeelden en cases ondersteund om het inzicht in de leerstof te verdiepen. Het opgavenboek kan worden ingezet voor het zelfstandig oplossen van vraagstukken en cases.