Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief

Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief


Auteur:O.C. van Leeuwen

  • Nederlands
  • 456 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Deze uitgave sluit aan op de eindtermen voor het vak BIV vastgesteld door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.Bestuurlijke informatieverzorging is geschikt voor master studenten accountancy die suderen voor AA en RA, beroepsbeoefenaars als accountants en controllers die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren en batchelor studenten accountancy in het laatste jaar van hun studie.Op de bijbehorende website staat ondersteunend materiaal.