Bestuurlijke informatieverzorging / 2A Toepassingen

  • Nederlands
  • 361 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Bestuurlijke informatieverzorging deel 2 a – Fasen van de waardekringloop – is een standaardwerk voor: controllers, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen, organisatieadviseurs, informatiemanagers, automatiseringsdeskundigen, systeemontwikkelaars en een ieder die daarvoor wordt opgeleid.