Bestuurlijke ethiek

Auteur:Marcel Becker

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    “Iedere bestuurder krijgt te maken met ethische vraagstukken. Bij de behandeling hiervan kunnen politici en ambtenaren niet (meer) terugvallen op vastliggende orientaties. Bezinning is noodzakelijk, over integriteitsvraagstukken in engere zin en over de waarden waardoor organisaties zich in de snel veranderende samenleving moeten laten leiden.Dit boek biedt een inleidende behandeling van de ethische thema’s binnen het openbaar bestuur. Het bespreekt allereerst de eigen aard van de ethische motivatie, en haar spanningsvolle verhouding met bestuurlijke activiteit. Als oplossingsstrategieen voor ethische problemen worden de klassieke theorieen besproken, en direct toegepast op bestuurlijk-ethische problemen. Na een kritische bespreking van de begrippen ‘integriteit’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘vertrouwen’ volgen hoofdstukken over marktwerking en deregulering. Als handboek is deze studie niet alleen geschikt voor bestuurskunde-studenten aan universiteit en HBO, maar ook voor de bestuurders en bestuurskundigen die de recalcitrante ethische dimensie beter willen hanteren. Dr. Marcel Becker is universitair docent Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in toegepaste ethiek, met name bestuurlijke ethiek, bedrijfsethiek en militaire ethiek.”