Bescherming van de intellectuele eigendom

Bescherming van de intellectuele eigendom


Auteur:P.G.F.A. Geerts

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • juli 2013
  • Samenvatting

    De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook steeds gecompliceerder aanblik biedt. Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming en er komen nog steeds nieuwe beschermingsvormen bij.Daar komt nog bij dat de intellectuele eigendom bij uitstek een gebied is waar de internationale verknooptheid zeer groot is; het wemelt van de verdragen.Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein, in het bijzonder voor wat betreft octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht.De teksten zijn geheel naar de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur bijgewerkt. Ter bevordering van een beter inzicht in de materie zijn tevens oefenvragen met bijbehorende antwoorden opgenomen.