Bescherming tegen niet geinviteerde overnames en ongewenst aandeelhoudersactivisme

Bescherming tegen niet geinviteerde overnames en ongewenst aandeelhoudersactivisme


Auteur:B.T.M. Steins Bisschop

  • Nederlands
  • 92 pagina’s
  • Uitgeverij Paris B.V.
  • januari 2014
  • Samenvatting

    In dit boek wordt de ontwikkeling geschetst van de Nederlandse beschermingspraktijk. Onder andere komt aan bod : de invloed van de corporate governance discussie in Nederland op de diverse beschermingsmaatregelen, bescherming getest in rechterlijke uitspraken de opkomst van de hedge funds en de activistische aandeelhouder, het vennootschappelijk belang als meetpunt en de geldigheid van de change-of-controle clausule.De auteur kijkt naar de stand van zaken en ontwikkeling in Europa en in de Verenigde Staten. In zijn conclusies gaat de auteur in op de beperkte kracht van de klassieke bescherming en op de mogelijkheden van contractuele bepalingen. Mits deze laatste voldoen aan een aantal voorwaarden kan het effect ervan zijn dat feitelijke bescherming optreedt ondanks het ontbreken van juridische beschermingsmaatregelen. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar ondernemingsrecht en corporate governance in de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht op donderdag 22 mei 2008. Over de auteurProf. mr. B.T.M. Steins Bisschop is advocaat en hoogleraar aan de Universiteit Nijenrode en aan de Universiteit Maastricht