Beroepsgeschikt + CD-audio

Beroepsgeschikt + CD-audio


Auteur:Monique Dankers-van der Spek

  • Nederlands
  • 194 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 2e Editie
  • januari 2010
  • Samenvatting

    Dit is het eerste deel in de serie Studieloopbaanontwikkeling. De serie is geschreven om studenten in het hoger beroepsonderwijs te informeren over studieloopbaanbegeleiding en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de volgende vier studieloopbaancompetenties:• verantwoord studie- en beroepskeuzen maken• zelfstandig eigen competentieontwikkeling vormgeven• verantwoordelijkheid nemen voor eigen studievoortgang• inzetten van een ondersteunend sociaal netwerkDit eerste deel, Studieloopbaanontwikkeling – Beroepsgeschikt, is een informatief, praktisch maar vooral ook inspirerend boek voor eerstejaarsstudenten om te ontdekken of ze de juiste studie hebben gekozen. Studenten krijgen aan de hand van (theoretische) achtergronden en selfassessments inzage in hun persoonlijkheidskenmerken, motivatie en beroepsgeschiktheid.Deze tweede editie is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe praktijkopdrachten. Bovendien staat bij iedere taak aangegeven of deze geschikt is om individueel, in tweetallen, in kleine groepen of klassikaal uit te voeren. Zo kan eenvoudiger een keuze worden gemaakt voor de meest toepasselijke opdracht.De bijgeleverde cd-rom bevat een voorbeeldportfolio met een POP-formulier, observatieformulieren en alle acht groeilijnen die bij het uitvoeren van de opdrachten kunnen worden gebruikt. Bij elk boek is een toegangscode toegevoegd voor het Online Self-assessmentpakket 3.0 van Stephen P. Robbins. Hiermee hebben studenten een jaar lang volledige toegang tot een grote hoeveelheid persoonlijkheidstests. Voor docenten is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.Monique Dankers-van der Spek is adviseur, trainer, coach en interim HRD-manager bij Yessence Training & Advies. Zij werkte vijf jaar als hogeschooldocent en schreef in deze serie Studieloopbaanontwikkeling – Stagebekwaam en Studieloopbaanontwikkeling – Van stage naar afstuderen. Van haar hand verscheen ook Elk probleem draagt een geschenk in zich en Communicatie en teamwork in de lerende organisatie.Docenten van vijftien verschillende hogescholen werkten mee aan de totstandkoming vandeze serie.