Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening (SPH) + CD-ROM

Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening (SPH) + CD-ROM


Auteur:Jan Ebskamp

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • HBUitgevers
  • juli 2001
  • Samenvatting

    Beroepsethiek voor sociale en pedagogische hulpverlening (SPH) + CD-ROMDruk 3Specialisten en leidinggevenden in de sociaal-agogische sector staan geregeld voor ethische dilemma’s. Het is dan ook van belang dat zij leren reflecteren op ethische vragen, de centrale waarden van het beroep en de concrete uitwerking daarvan in de omgang met hulpvragers. Deze inleiding in de beroepsethiek voor SPH ondersteunt uw studenten daarbij. Het boek confronteert hen met hun eigen keuzes, geeft inzicht in de complexiteit van praktijksituaties en stimuleert tot verder doordenken van actuele standpunten.Stappenplan voor praktijkanalyseHet boek bespreekt eerst de typisch morele aspecten van de beroepspraktijk. De student maakt kennis met enkele ethische denkwijzen en krijgt een stappenplan aangereikt, als instrument voor het analyseren van praktijksituaties en het bewerken van de vele casussen in het boek. Ook beroepsethiek en beroepscodes komen aan de orde. Centraal daarin staat respect, vooral voor het zelfbeschikkingsrecht van de client. Deze gedachte wordt in de rest van het boek uitgewerkt voor de verschillende gebieden van de sociale en pedagogische hulpverlening, en toegepast op diverse aspecten van de beroepsuitoefening, zoals dossiervorming, omgaan met intimiteit, ouderenzorg, intercultureel werken en management.Veelzijdige cd-romBij het boek hoort een cd-rom. Hierop staan per hoofdstuk een samenvatting en begrippenlijst, toetsvragen, inzichtvragen, creatieve opdrachten, vragen over de beroepscode, cases, achtergrondartikelen en internetopdrachten. Met de toetsvragen bepaalt de student of hij de theorie beheerst. De overige vragen, opdrachten en cases gebruikt hij om de theorie praktisch toe te passen. Ook bij de achtergrondartikelen krijgt hij een serie vragen. De internetopdrachten geven hem sturing bij het opzoeken en bekijken van informatie bij relevante instellingen op internet. Kortom, de student kan op allerlei manieren met de leerstof in het boek aan de slag!