Beroepscompetenties ergotherapie

Beroepscompetenties ergotherapie


Auteur:J. Verhoef

  • Nederlands
  • 76 pagina’s
  • Uitgeverij LEMMA
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft de tien beroepscompetenties ergotherapie.Deze beroepscompetenties zijn geformuleerd door vertegenwoordigers van de vier opleidingen ergotherapie in Nederland, in samenwerking met ergotherapeuten uit de beroepspraktijk.De competenties bieden een toekomstgerichte beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut in Nederland.Beroepscompetenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen en leiden tot succesvol en effectief gedrag in een werksituatie. De tien beroepscompetenties ergotherapie zijn ingedeeld in drie segmenten (1) werken met en voor clienten: diagnosticeren, behandelen en begeleiden en adviseren (2) werken in en vanuit een arbeidsorganisatie: samenwerken, beheren en beleid maken, begeleiden, ondernemen en kwaliteit borgen (3) werken aan de ontwikkeling van het beroep: innoveren en deskundigheid bevorderen. Elke beroepscompetentie wordt beschreven in een kernzin en een definiering van de verschillende elementen van de competentie (‘hierbij gaat het om…’). Daarnaast wordt elke beroepscompetentie geillustreerd met twee contextbeschrijvingen die een praktijksituatie beschrijven waarin de competentie wordt toegepast.DoelgroepBeroepscompetenties ergotherapie is bestemd voor studenten en docenten ergotherapie, en voor ergotherapeuten die betrokken zijn bij de opleiding en ontwikkeling van ergotherapeuten en het beroep ergotherapie.