Berlijnse notities

Berlijnse notities


Auteur:Cees Nooteboom

  • Nederlands
  • Arbeiderspers
  • september 2000
  • Samenvatting

    In 1989, nog ruimschoots voor er in de DDR maar iets te bekennen was van een omwenteling vestigde Cees Nooteboom zich in Berlijn. Zo zag hij de ongelooflijke gebeurtenissen daar ontstaan, tot een uitbarsting komen en op een voor de Europese geschiedenis stellig beslissende wijze nawerken. De al voor deze gebeurtenissen aangevangen Berlijnse notities kregen ineens een fantastische extradimensie.Berlijnse notities is het vanuit Nootebooms typisch individualistische, bespiegelende instelling geschreven verslag van een historische periode.De periode waarin iedereen opeens het gevoel kreeg een beetje belangrijker te zijn geworden omdat niemand de gebeurtenissen nog kon bijhouden. Of zoals Nooteboom schreef `Iedereen weet dat die Eenheid er komt, maar is toch ook weer elke dag verbaasd over de snelheid waarmee dat schijnt te gebeuren alsof de ontwikkelingen een totaal eigen dynamiek hebben gekregen die zich aan elke controle onttrekt.’ Cees Nooteboom is de voortrekker en grootmeester van het literaire reisverslag. Berlijnse notities onderstreept de rang en brille van een schrijver die tot de meest vertaalde uit het Nederlandse taalgebied behoort.* De lezer reist mee, kijkt naar de wereld en ziet Nooteboom die er liever niet wil zijn. Die beweging levert fascinerende lectuur op. – Koos Hageraats in De Tijd* Cees Nooteboom moet hoe dan ook, bij voorkeur met een zwaar overladen programma, de wereld door blijven trekken. Om te kunnen leven zoals hij wil en te kunnen schrijven zoals zijn lezers dat graag willen. – Hans Warren in Provinciale Zeeuwse Courant