Berichten van een zakenman

Berichten van een zakenman


Auteur:D Hooijer

  • Nederlands
  • Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V.
  • maart 2014
  • Samenvatting

    In haar postume roman ‘Berichten van een zakenman’ schetst LibrisprijswinnaresD. Hooijer met zeldzaam inlevingsvermogen het wel en wee van vier homoseksuelemannen. Het is 1981. Zolang Peter Landsman, veertig jaar oud, zich heugen kan, valt hijop oudere mannen. In de roman komt zijn ‘vrije’ relatie met Carl aan de ordemaar ook de ontwikkelingen met twee andere mannen, cultuurverschillen met Indonesie en Amerika, het leven in een tapijthandel en een geestelijke vriendschap met een zwerver en zijn hond.Intussen lezen we een verrukkelijke pastiche op de ‘Vijftig tinten grijs’-trilogie middels talloze passages uit het boekje ‘De betere sadist’ van Beryl Stone.’Berichten van een zakenman’ bevat dezelfde heerlijk ontregelende facettendie Hooijers schrijverschap uniek maken: een volstrekt eigen, zeer aanstekelijkehumor verpakt in een uiterst compacte verteltrant, vol zinnen die je stuk voorstuk wilt proeven. Kortom, met wat helaas haar laatste roman is, bereidt D. Hooijer haar bewonderaars een weliswaar onbedoeld maar niettemin klaterendafscheid.