Bereiden in de apotheek

Auteur:D Brouwer-van Hulst

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Met het basisboek Bereiden in de apotheek leren studenten en beginnende beroepsbeoefenaren zorgvuldig en hygienisch bereiden volgens de nieuwste FNA en LNAprocedures. In deze nieuwe druk is de actuele kennis over de verschillende bereidingsvormen samengevoegd. Ook de steriele bereidingen al dan niet in de ziekenhuisapotheek komen aan bod. Verder wordt er aandacht besteed aan de verwarring rond de Nederlandse en Latijnse naamgeving. Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel komen algemene principes van bereiden aan de orde: zo wordt ingegaan op meet en weeginstrumenten, voorschriften en protocollen. Vervolgens komen de verschillende toepassingsgebieden, zoals poedermengsels, dermatica, rectale en vloeibare toedieningsvormen aan de orde. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor richtlijnen voor hygiene, Arbo, veiligheid en milieu. Het boek is in nauwe samenwerking met het Winap geschreven.