Beleid in uitvoering

Beleid in uitvoering


Auteur:Arend Geul

  • Nederlands
  • 165 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • november 2002
  • Samenvatting

    Overheden, bedrijven en non-profit organisaties voeren beleid.Zij doen dit om problemen het hoofd te bieden waarvan zij zelf, of anderen, hardnekkig last ondervinden.Met gerichte actie trachten zij dergelijke problemen te beheersen, te verminderen, te elimineren of te voorkomen, liefst op een zo effectief en efficient mogelijke wijze.Dit is geen gemakkelijke of eenvoudige opgave. De onderliggende materie is vaak weerbarstig.De oplossingen liggen niet altijd voor het oprapen.Altijd zijn er belanghebbenden en geinteresseerden, intern en extern, die zich met het beleid willen bemoeien.En, beleid kost tijd: het oplossen van hardnekkige problemen is eerder een zaak van jaren of nog langer, dan maanden en weken.Beleid in uitvoering beschrijft de weg die na de besluitvorming nog moet worden afgelegd.Het laat zien welke aanvullende problemen daarbij nog moeten worden opgelost, wat dan nog mis kan gaan, wat daarvan de oorzaken, en de gevolgen kunnen zijn.Het blijkt dat de uitvoering een afzonderlijke en onmisbare schakel in de beleidsketen is, met zijn eigen aardigheden en eigenaardigheden.Beleid in uitvoering is een praktijkgerichte inleiding in de beleidsuitvoering.De uitgave is bijzonder geschikt voor opleidingen en curussen die voorbereiden op staf-, beleids-, en managementfucties in de not-for-profit sector (bestuurlijke, bestuurlijk-juridische, management-non-profit- en overheidsmangement).