Beleggen en financiele markten

Auteur:H. Buunk

  • Nederlands
  • 286 pagina’s
  • Academic Service
  • maart 2009
  • Samenvatting

    Beleggen en financiele markten is een compleet leerboek, waarin zowel de theoretische als de praktische aspecten van het beleggen worden behandeld. Het gaat in op alle belangrijke financiele titels, zoals obligaties, aandelen, derivaten en gestructureerde producten. Daarnaast komen de verschillende typen beleggingsfondsen, het beleggen in onroerend goed en het maken van een verantwoorde beleggingsportefeuille aan bod.Beleggen en financiele markten legt verbanden tussen de theorie van de financiele markten, de moderne beleggingstheorie en de praktijk van het beleggen. De toegankelijke stijl en de duidelijke structuur maken deze uitgave zeer begrijpelijk en aantrekkelijk. Begrippen worden helder uitgelegd en het boek bevat sprekende voorbeelden en gegevens uit de dagelijkse praktijk. Bovendien zijn er naast zelftoetsen ook uitgebreide opgaven per hoofdstuk opgenomen.Deze derde druk besteedt veel aandacht aan de kredietcrisis die de financiele markten sinds 2007 in haar greep houdt. Daarbij komen zowel de achtergronden van deze crisis als de gevolgen ervan voor de belegger aan de orde. Naast de kredietcrisis hebben ook andere ontwikkelingen op de financiele markten en in de beleggingstheorie hun weerslag gehad op de tekst. In deze derde druk is er meer aandacht voor beleggen in gestructureerde producten, voor hedgefondsen en private equity en voor de stroming van de behavioral finance. Daarnaast is het boek aangepast aan de actualiteit.Beleggen en financiele markten is bestemd voor het hoger beroepsonderwijs. Het kan voor verschillende (economische) studierichtingen worden ingezet waar het vak beleggen als hoofd- of keuzevak is opgenomen. Het boek is ook zeer bruikbaar voor post-hbo en wetenschappelijk onderwijs.Hans Buunk is verbonden aan de Hanzehogeschool te Groningen en aan de Open Universiteit.