Belastingwetten / 2014

Belastingwetten / 2014

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • februari 2014
  • Samenvatting

    De Pocket Belastingwetten bevat alle belangrijke per 1 januari 2014 geldende wetgeving. Vanwege het grote praktische belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. Het betreft de voor de praktijk meest relevante wettelijke bepalingen voor zover de wijzigingen daarvan reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd en voor zover de inwerkingtredingsdatum van die wijzigingen bekend is. De toekomstige versie van het wetsartikel wordt cursief opgenomen na de per 1 januari geldende tekst. Verder zijn ook bepalingen van overgangsrecht opgenomen. Ook die zijn voor de praktijk belangrijk.Makkelijk en doelmatigDe opzet van de pocket is uiterst doelmatig. Om het gebruik van de teksten te vergemakkelijken zijn bij de wet- en regelgeving in de marge kernachtige omschrijvingen aangebracht. Deze zgn. margeteksten, behoren niet tot de officiele teksten. Daarnaast zijn in de belangrijkste wetten ook verwijzingen naar lagere regelgeving opgenomen. Verder wordt het zoeken vergemakkelijkt door een uitgebreid trefwoorden register.Digitaal raadpleegbaar met update serviceAls gebruiker ontvangt u een unieke code, waarmee kunt u inloggen op www.kluwer.nl/pocketbelastingwetten. Na registratie kunt u de pocket digitaal raadplegen. Op deze site worden ook updates naar aanleiding van wettelijke besluiten gepubliceerd. Wilt u geattendeerd worden op deze updates? Dan kunt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief.