Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013


Auteur:Henk Guiljam

  • Nederlands
  • 548 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Belastingrecht is een complex vakgebied. Het is bovendien voortdurend in beweging. Voor een studie op MBA-niveau is kennis van de structuur van het belastingrecht belangrijk. Belastingrecht MBA leidt je door de (structuur van de) belastingwetgeving. Een en ander wordt toegelicht met aan de praktijk ontleende voorbeelden. De methode behandelt achtereenvolgens de volgende onderdelen:• Materiele heffingswetten;• Door ondernemers af te dragen belastingen;• Formeel belastingrecht;Bij de versschillende onderdelen wordt steeds antwoord gegeven op de volgende vragen:• Wie/wat is belast (belastingplicht)?• Waarover moet worden betaald (voorwerp)?• Hoeveel belasting moet worden betaald (tarief)?• Hoe moet worden betaald (wijze van heffen)?Je kunt je voorbereiden op het examen met de bijbehorende examenbundel, waarin examens van de afgelopen jaren zijn opgenomen. Daarnaast kun je je kennis toetsen aan de hand van een grote database vol mc-vragen die aansluiten bij de delen uit het boek. Deze mc-vragen vind je op de website www.mba.noordhoff.nl. Daar staan ook de uitwerkingen van de vragen uit het theorieboek en informatie over de andere MBA-examenonderdelen.