Belastingrecht In Hoofdlijnen

Overige betrokkenen:P.M. van Schie

  • Nederlands
  • 412 pagina’s
  • Kluwer
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Dit boek wil studenten een orientatie bieden bij het betreden van het gebied van het belastingrecht. Het geeft een overzicht van alle belastingen die door het Rijk, de provincies en de gemeenten in Nederland worden geheven. Dit maakt het ook een nuttige wegwijzer voor anderen die zich over de belastingheffing willen informeren. Door uitleg en voorbeelden van concrete toepassingen worden wetteksten toegelicht. Ook de hoofdlijnen van het fiscale procesrecht komen aan de orde.Het boek onderscheidt zich in enkele opzichten van andere inleidingen in het belastingrecht. Ten eerste krijgt de omgeving waarin het belastingrecht functioneert meer aandacht dan gebruikelijk is. De invloed van de belastingheffing op het arbeidsaanbod, de omvang van de fiscale fraude, de verdeling van de belastingdruk over de bevolking en belastingconcurrentie tussen landen zijn onderwerpen die in andere methoden niet of minder uitvoerig worden behandeld.Daarnaast verschilt dit boek van andere methoden doordat milieuheffingen en de belastingen van lagere overheden in verhouding veel aandacht krijgen.