Beknopte integrale ziekteleer EBOOK

Auteur:Paul Bocken

  • Nederlands
  • 480 pagina’s
  • Reed Business
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Beknopte integrale ziekteleer is een echt kennisboek, dat de basiskennis van de ziekteleer verschaft. Deze derde druk is grondig herzien en gericht op competentiegericht leren. Parate ziektekundige kennis blijft onmisbaar, maar competentiegericht opleiden vraagt om de integratie van kennis, beroepshouding en vaardigheden. Veel aandacht is er daarom voor de verbanden tussen verstoringen, symptomen, beperkingen en de gevolgen daarvan voor de patient. Het onderdeel psychiatrie is opnieuw bekeken. Psychiatrische symptomen worden nu toegelicht in de context van het hele ziektebeeld. Beknopte integrale ziekteleer omvat 2 delen. Het eerste deel geeft uitleg over gezondheid en ziekte, ziekteoorzaken, -verloop en -verschijnselen en de medische mogelijkheden daarbij, zoals diagnostiek, behandeling en preventie. Het tweede deel gaat dieper in op ziektebeelden van organen en orgaansystemen. Het beschrijft de aandoeningen, diagnostiek en mogelijke behandelingen. Nieuw in deze derde druk zijn de vele suggesties voor zoektermen waarmee de student op internet relevante extra informatie kan opzoeken. Ook het register is aanzienlijk uitgebreid. Paul Bocken is docent aan de verpleegkundige opleiding van ROC Midden Nederland. Naast de dagelijkse onderwijsuitvoering en begeleiden van studenten hebben de online-leeromgeving en het online-toetsen zijn speciale aandacht.