Bejegening in de zorg

Bejegening in de zorg


Auteur:E. Bosch

  • Nederlands
  • 157 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 1998
  • Samenvatting

    In dit boek wordt met zeer praktische, herkenbare voorbeelden ingegaan op de professionele wijze waarop hulpverleners clienten, in welke zorgsector dan ook, kunnen bejegenen. De geformuleerde visie bepaalt in hoge mate de bejegening van clienten. Deze visie wordt met de attitude gestalte gegeven. Binnen deze attitude speelt de kritische zelfreflectie de belangrijkste rol; zelfkennis, scherp kijken naar jezelf, gaat aan alles vooraf. Respectvolle bejegening is een kwaliteitsinstrument. Mensen in verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, de psychiatrie, thuiszorg, jeugdhulpverlening, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap zijn (zeer) afhankelijk van de wijze waarop hulpverleners hen bejegenen. Die bejegening vraagt om een heldere, breed gedragen visie. Veel praktijkvoorbeelden brengen de visie tot leven. Er wordt onder andere ingegaan op keuzevrijheid, privacy, agressie, seksualiteit, dood, handelingsverlegenheid en betekenis van gedrag. De visie wordt vertaald in attitude-aspecten: onder andere acceptatie, interesse in iemands geschiedenis, kritisch samenwerken, zorgen voor een ander. Binnen de eigen houding gaat het vooral om kritische zelfreflectie: dat wil zeggen jezelf ter discussie stellen, emoties bespreekbaar maken, grenzen duidelijk hebben, bezien hoe normatief je bent en zelfacceptatie. Een dergelijke bejegening vraagt om een open cultuur waarin mensen elkaar professioneel aanspreken op elkaars gedrag. Dit boek is geschikt voor medewerkers in alle zorgsectoren. Studenten MBO en HBO wordt een kader aangeboden; discussies en opdrachten maken dit praktische boek goed bespreekbaar. Voor organisaties en instellingen is dit boek bruikbaar om hun visie te toetsen: bejegening als kwaliteitsinstrument. Erik Bosch (orthopedagoog) werkt als zelfstandig trainer, teambegeleider, coach/adviseur en auteur/columnist al geruime tijd in de zorgsector. Eerder publiceerde hij ‘Visie en attitude’, ‘Seksualiteit en relatievorming van mensen met een verstandelijke handicap’ en ‘Dood en sterven in het leven van mensen met een verstandelijke handicap’. Als trainer werkt Erik Bosch in Nederland, Belgie en Duitsland.,1,1,