Beheer Van Bosranden

Beheer Van Bosranden


Auteur:Anton Stortelder

  • Nederlands
  • 88 pagina’s
  • Knnv
  • december 1999
  • Samenvatting

    Het huidige natuurbeheer houdt er soms nog te weinig rekening met het ontwerp, aanleg en beheer van bosranden. Toch zijn bosranden juist van grote ecologische betekenis voor planten en dieren. Dit boek besteedt voor het eerst integraal aandacht aan dit onderwerp.•Hoe is een bosrand opgebouwd? •Wat is het verschil tussen een bosrand op rijke of op arme grond? •Welke dier- en plantensoorten zijn te verwachten in een natte of droge bosrand?•Beschrijft verschillende bosrandtypen, beheervormen inclusief beheerschema’s•Belicht specifieke kenmerken zoals het landschap, bodem, vocht, ondergroei en dieren •Rij geillustreerd ‘Beheer van bosranden’ is een handzame leidraad voor natuurbeheerders, natuurontwikkelaars en de landschapsecologen.