Behandelingsstrategieen bij burnout

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 106 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • maart 2001
  • Samenvatting

    De belangstelling voor burnout blijft groot. Sinds in 1996 het boek Behandelingsstrategieen bij burnout verscheen is de wetenschappelijke belangstelling voor oorzaken, diagnostiek en behandeling van burnout zodanig sterk toegenomen dat een grondige herziening van dit standaardwerk noodzakelijk is.Vanzelfsprekend gaan de auteurs nog steeds in op de relatie tussen geestelijke werkbelasting en gezondheid, symptomatologie en differentiele diagnostiek van burnout, behandeling van klachten, preventie in organisaties, reintegratie en terugvalpreventie. Wel zijn al deze hoofdstukken grondig gereviseerd. Daarnaast zijn hoofdstukken over de geschiedenis van burnout, het WEB-model en een fysiologisch model ter verklaring van burnout toegevoegd. Een apart hoofdstuk over het meten van de ernst van burnout en een bespreking van diverse meetinstrumenten werd speciaal voor het boek geschreven door dr. Van Dierendonck. Vanzelfsprekend ontbreken de beslisbomen niet die dit boek een perfecte mix maken tussen wetenschappelijk gefundeerde kennis en praktische toepasbaarheid.De ontwikkeling van het boek Behandelingsstrategieen bij burnout in de serie Arbeidsgeneeskunde en de organisatie van het eraan gekoppelde symposium zijn initiatieven van CURE & CARE development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden en strategieen die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbetering in de gezondheidszorg.