Behandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderen

Behandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderen


Auteur:Marieth Guelen

  • Nederlands
  • 177 pagina’s
  • Garant
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Seksueel misbruik van jonge kinderen komt veel vaker voor dan vroeger werd gedacht. Bovendien kunnen deze kinderen als gevolg hier van ernstige beschadigingen oplopen en kan hun dagelijks functioneren er sterk onder lijden. Om die reden is de belangstelling voor vroegtijdige behandeling de laatste twintig jaar sterk toegenomen, zowel bij onderzoekers als bij hulpverleners. In dit boek worden een aantal inzichten rond het misbruik van jonge kinderen gebundeld. De lezer maakt kennis met de problematiek van jonge, seksueel misbruikte kinderen, met de diagnostiek en behandeling en ook met de resultaten van de behandeling. De auteurs maken gebruik van theoretische inzichten, onderzoeksresultaten -ook uit eigen onderzoek- en hulpverleningser varingen. Het boek is dan ook bedoeld om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en een steviger fundament te geven aan de hulpverlening bij seksueel misbruikte kinderen en hun ouders. Het is gericht op s tudenten (or tho)pedagogiek en psychologie , op onderzoekers en op hulpverleners die in de klinische praktijk te maken hebben met seksueel misbruik en traumabehandeling.