Behandeling Van Gedragsproblemen

Auteur:J.D. van der Ploeg

  • Nederlands
  • 283 pagina’s
  • Lemniscaat
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Dit boek is geen kookboek. Voor het oplossen van gedragsproblemen bestaan nu eenmaal geen simpele recepten. Wel zijn er veel initiatieven en inzichten om jeugdigen met gedragsproblemen te behandelen en te begeleiden. Dit boek laat zien hoe verschillende wetenschappelijke disciplines in de loop der tijd hebben bijgedragen aan de behandeling van gedragsproblemen. De aandacht wordt hier gevestigd op wetenschappers die het niet hebben gelaten bij theorie alleen en die, in lijn met hun theoretische inzichten, bepaalde interventies hebben ontwikkeld. Op deze wijze zijn verscheidene personen en stromingen bijeengebracht met duidelijke opvattingen over hulpverlening aan problematische jeugdigen en hun gezinnen. Hun werk (vaak pionierswerk) draagt bij tot een dieper en breder inzicht in de oplossingsmogelijkheden.