Behandelend opvoeden

Behandelend opvoeden


Auteur:Marianne van der Harten

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2008
  • Samenvatting

    Behandelend opvoeden’Behandelend opvoeden’ is en blijft de voor de hand liggende titelkeuze voor dit boek; treffender kan de taak van groepsleiders in de kinder- en jeugdpsychiatrie nu eenmaal niet worden samengevat. Ook in deze vierde herziene druk ligt de nadruk weer op de wijze waarop groepsleiders de behandeling van kinderen en hun ouders daadwerkelijk vorm kunnen geven. Op basis van het integratieve behandelmodel wordt de brug geslagen tussen diagnostiek en behandeling, waarbij verschillende dilemma’s uit de dagelijkse praktijk ruimschoots aan bod komen. Door een grondige revisie van het eerste hoofdstuk wordt de kinder- en jeugd-psychiatrie geschetst in zijn huidige context. Hoofdstuk 2 stelt kritische vragen ten aanzien van de wezenlijke uitdagingen in het werk, op basis van de vakidentiteit van groepsleiders en de huidige trends in de zorg. Hoofdstuk 4 is meer afgewogen en in balans gebracht, passend bij deze tijd. Door het hele boek heen zijn termen die verwezen naar ‘leefgroep’ vervangen door ‘behandelgroep’, omdat niet langer het wonen in de kinder- en jeugdpsychiatrie centraal staat, maar de behandeling, en dat vraagt nu eenmaal om een andere terminologie.’Behandelend opvoeden’ is in principe bedoeld voor studenten die een opleiding volgen op het terrein van zorg, onderwijs en dienstverlening, en geinteresseerd zijn in het werken met kinderen met psychiatrische problematiek, maar ook groepsleiders, werkzaam in het brede gebied van de jeugdzorg, leerkrachten en ouders zullen in dit boek veel van hun gading vinden.