Begrijpend Lezen

Begrijpend Lezen


Auteur:Rolf Robbe

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2008
  • Samenvatting

    Begrijpend lezen is belangrijker dan ooit in het tegenwoordige onderwijs. Nooit eerder werden kinderen zo overstelpt met informatie en nooit eerder was het moeilijker om te bepalen wat voor jouw leesdoel het belangrijkste is. Maar tegelijkertijd is het erg lastig kinderen in de basisschool te motiveren voor het vak. Dit boek, speciaal geschreven voor Pabo-studenten, geeft een uitgebreide didactiek van het begrijpend lezen voor de basisschool. Er is veel aandacht voor de wijze waarop begrijpend lezen een plaats kan krijgen in het leven en denken van kinderen zodat ze bewust en verantwoord met teksten leren omgaan. Ook de manier waarop je met allerlei tekstsoorten kunt werken en begrijpend lezen een plaats kunt geven in andere vakken (bijv. bij thematisch onderwijs) krijgt aandacht. Met dit boek heb je niet alleen een overzicht van wat er komt kijken bij begrijpend lezen, maar kun je ook zelf aantrekkelijke lessen ontwerpen die doelgericht werken aan het vergroten van de leesvaardigheid van kinderen. Daarmee kun je je competenties voor het verzorgen van onderwijs in begrijpend lezen op een niveau brengen van een competente leraar basisonderwijs. Bij elk hoofdstuk zijn opdrachten geformuleerd. Dit boek is een deel binnen de serie Taal en didactiek.