Beginselen van strafrecht / druk 11

Beginselen van strafrecht / druk 11


Auteur:C.J. Enschede

  • Nederlands
  • 236 pagina’s
  • Kluwer
  • september 2005
  • Samenvatting

    Deze klassieker biedt inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en de strafrechtspleging. Achtereenvolgens worden behandeld: het strafrechtelijk systeem, de organen van strafrechtspleging, het strafprocesrecht en het materiele strafrecht. Het boek sluit af met een hoofdstuk ?studiegegevens’.Hier zijn o.a. enkele strafrechtelijk relevante websites te vinden. De elfde druk is volledig bij de tijd gebracht. Daarbij gaat het vooral om veranderingen in het Wetboek van strafvordering betreffende inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissaris, de regeling van de voorlopige hechtenis, het horen van getuigen en de vereenvoudigde bewezenverklaring bij een bekennende verdachte. De meest in het oog springende verandering in het Wetboek van strafrecht, betreft de invoering van de Wet terroristische misdrijven.