Beginselen Van Het Nederlands Staatsrecht

Beginselen Van Het Nederlands Staatsrecht


Auteur:A.D. Belinfante

  • Nederlands
  • 347 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    In dit boek wordt in de eerste plaats het positieve Nederlandse staatsrecht behandeld. Daarnaast wordt echter aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling en aan de grondbeginselen die aan onze democratische rechtsstaat ten grondslag liggen. Ook de veranderingen van de laatste jaren in het functioneren van het parlementaire stelsel en de nieuwe wetgeving en jurisprudentie zijn verwerkt. Aanhangige voorstellen tot grondwetsherziening en andere belangrijke wetsvoorstellen worden kort vermeld. Ondanks het feit dat dit geen boek over bestuursrecht is, komen toch tal van onderdelen daarvan min of meer uitvoerig aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de wetsvoorstellen inzake directe verkiezing van de burgemeester. De grondrechten van nationale zowel als die van internationale oorsprong worden besproken. In dit verband komt ook het voorstel-Halsema tot invoering van rechterlijke toetsing van de formele wet aan de grondwettelijke grondrechten aan de orde. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de plaats van Nederland binnen de Europese Unie, de uitbreiding van de Unie en het verdrag over de Grondwet van Europa.