Beginselen van het Nederlands staatsrecht

Beginselen van het Nederlands staatsrecht


Auteur:A.D. Belinfante

  • Nederlands
  • Kluwer
  • januari 2012
  • Samenvatting

    Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. De belangrijkste ontwikkelingen die zich daarin de afgelopen jaren hebben voorgedaan, komen in deze 17e druk aan de orde.Zo wordt aandacht besteed aan de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel, de verhouding regering-parlement, het proces van wetgeving en grondwetsherziening, rechtspraak en rechtsbescherming, de grondrechten, decentralisatie, de structuur van het Koninkrijk sinds de ingrijpende hervorming van 2010 en de invloed van de Europese integratie op het Nederlandse staatsrecht, in het bijzonder sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2009).Het boek is geschikt als inleidend studieboek in het wetenschappelijk onderwijs en als leerboek in het hoger beroepsonderwijs.