Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van de democratische rechtsstaat


Auteur:M.C. Burkens

  • Nederlands
  • 440 pagina’s
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    Dit boek beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt.Naast een systematische analyse wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, in het bijzonder in Nederland. Tevens wordt de ontwikkeling van de Europese en internationale rechtsorde in het perspectief van deze beginselen geplaatst.Vergeleken met de zesde druk uit 2006 is het boek op onderdelen sterk geactualiseerd.Het boek is primair bedoeld voor de rechtenstudie, maar door zijn karakter van algemene inleiding in het staats- en bestuursrecht ook geschikt voor andere studies.